Object UT Date UT JD Comp Star ΔV σ(ΔV) V σ(V)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
BL Lac 2013-07-03 09:53:58 2456476.91247 B 1.726 0.004 14.67 0.01